202295111251_0001.jpg


                                       


 202232210233_0.gif
 
2022331211438_11.gif


陈光林老师为作品题款

2022321213421_005.gif
 
 陈光林老师为作品钤印

2022331214242_01.gif


202233121441_02.gif
2022331214445_03.gif

 
 
 

杭州G20峰会中国画陈光林小专场拍卖现场

 
2022321103810_01.gif 

浙江省图书馆预展现场


2022321103916_02.gif
 
浙江省图书馆预展现场
 
 
 
 

2022321104149_03.gif

镇宅之宝 (平安吉祥图)四平尺 斗方  成交价130000元


2022321104239_04.gif


镇宅之宝  (钟馗驱邪图)四平尺 斗方  成交价120000元

 
 
 2022321104517_05.gif

 
镇宅之宝  (吉祥民神)四平尺 斗方  成交价88000元


      
202232110464_06.gif


镇宅之宝  (钟馗镇邪图)四平尺 斗方  成交价105000元北京2022开禧国际百幅当代艺术家精品拍卖会
陈光林作品拍出高价


2022813205218_1.jpg
2022813205645_2.jpg

2022813205853_3.jpg202281321554_4.jpg


202281321732_5.jpg


2022813211427_5.jpg2022331203856_4.gif202233120237_2.gif


2022331203517_3.gif2022331204132_5.gif
20224421230_6.gif

2022331205326_7.gif


202242155630_9.gif


202245104554_13.gif


202245111115_12.gif


202246201945_14.gif


20224216051_15.gif

202233120479_8.gif 
网站留言
姓名: * 性别:  *
省市: * 辖区: *
网址: 电邮:
标题: *
内容: *
公开 隐含   

欢迎访问陈光林艺术馆,敬请留言!

联系邮箱:cglart@163.com